Ke stažení

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat ke zpracování vlastní projektové žádosti, k realizaci projektu i jeho vyúčtování.

DOKUMENTY Z ROKU 2021

Výzva MŠMT k podpoře Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

(Čj.: MSMT-7578/2021-3)

a) Text výzvy

Text výzvy je ke stažení na těchto stránkách

b) Čestné prohlášení žadatele o dotaci

je POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU !!!

1. Stáhněte si prázdný formulář ve formátu PDF

2. Vytiskněte, vyplňte, podepište a orazítkujte toto čestné prohlášení žadatele.

3. Naskenujte tento vyplněný formulář a vložte do povinných příloh projektu v kapitole Přílohy k žádosti.

c) Návod k vyplnění žádosti "Rekreační pobyty dětí DD"

Návod ve formátu PDF

 

d) Vzor avíza o vratce (Příloha 2a Výzvy) - určený pro DD církevní a soukromé

e) Vzor avíza o vratce (Příloha 2b Výzvy) - určený pro DD jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí nebo kraj

f) Vzor vyúčtování dotace a závěrečné zprávy

 

DOKUMENTY Z ROKU 2020

Návod k vyplnění dotazníku o sběru dat v rámci aktualizace zásob OOP a dezinfekcí

Návod ve formátu PDF.

 
 

DOKUMENTY Z ROKU 2017

a) Vyhlášení dotačního programu

Na této adrese si stáhněte Vyhlášení dotačního programu, které obsahuje všechna pravidla a povinnosti žadatele.

b) Čestné prohlášení žadatele o dotaci

je POVINNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU !!!

1. Stáhněte si prázdný formulář ve formátu PDF, resp. DOCX ,

2. Vytiskněte, vyplňte, podepište a orazítkujte toto čestné prohlášení žadatele.

3. Naskenujte tento vyplněný formulář a vložte do povinných příloh projektu v kapitole Přílohy k žádosti.

 

Minimální standard bezpečnosti

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti  najdete ve formátu PDF ke stažení zde

Soubory k vyúčtování dotace

Návod na vložení vyúčtování najdete na této adrese.