Archív aktualit: Informace pro podpořené Dětské domovy v dotaci k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021

Vážení příjemci dotace k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021,

dovolte nám připomenout několik důležitých informací týkajících se povinností, které se vážou k této dotaci:

  • Provedení řádné analýzy využití dotace s předpokladem čerpání do konce roku 2021.
  • V případech, kdy nebudete schopni prostředky vyčerpat, příprava a zaslání (vrácení) těchto prostředků na příslušný účet do 20. 12. 2021 nejpozději.
  • Vyplnění a zaslání Závěrečné zprávy a vlastního finančního vypořádání, včetně předání sumářů a zdůvodněných případných vratek nad 500 000 Kč, a to v termínu do 15. 2. 2022.

Doporučujeme v této věci podrobné prostudování jednotlivých Rozhodnutí o poskytování dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021, které jste obdrželi do svých datových schránek a také samotného průvodního materiálu "Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství na rok 2021", která je veřejně dostupná na této adrese:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-podpore

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Kamilu Dürichovou z oddělení metodického řízení a podpory PŘO Ministerstva školství, e-mail: Kamila.Durichova@msmt.cz a tel: +420 234 812 127.

dne 18.10.2021

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy