Nápověda

Přístup k IS

Jako nepřihlášený uživatel můžete procházet dokumenty přístupné veřejnosti nebo prohlížet základní informace o realizovaných projektech a v těchto dvou položkách vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání. Další funkce IS můžete využívat až po přihlášení.

Přihlášení

Každý přistupuje do systému pod unikátním uživatelským jménem a heslem. Přihlášení probíhá prostřednictvím přihlašovací stránky. Pokud už jste přihlášeni a chcete pracovat pod jiným přístupem, musíte se nejprve odhlásit a pak teprve je možné se přihlásit jako jiný uživatel.

Vyplňování žádosti

  • Dotazník může vyplňovat pouze zaregistrovaný uživatel po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem.
  • Dotazník má několik na sebe navazujících částí. Je třeba správně vyplnit všechny položky dané části žádosti (v případě správného vyplnění se šedý křížek změní na zelenou „fajfku“)
  • Ke každé položce jsou uvedeny návodné texty přímo ve formuláři každé části dotazníku.
  • Teprve po správném vyplnění všech položek je možné dotazník uzavřít a vygenerovat finální verzi ve formě PDF dokumentu..