Archív aktualit: Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů - vyúčtování a závěrečná zpráva

Vážení podpoření,

nyní je pro Vás otevřen informační systém pro zasílání Vyúčtování dotace a závěrečné zprávy k dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti resortu školství (č. j. MSMT-7578/2021-3).

Součástí závěrečné zprávy musí být tyto informace:

  1. vyúčtování dotace za rok 2021, včetně případné vratky,
  2. informace o účelu dotace a prokázání splnění stanoveného účelu dotace,
  3. uvedení konkrétního počtu podpořených dětí (statistický přehled) a dalších účastníků pobytu,
  4. doložení přehledu o způsobu rekreačního pobytu (místo a délka pobytu)
  5. zpráva o vyhodnocení dopadu podpory rekreačního pobytu na děti

Formuláře pro Vyúčtování i Závěrečnou zprávu najdete na tomto odkazu:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-podpore

Tyto dokumenty je nutné podat v tomto elektronickém systému (https://is-pro.msmt.cz), a to do 15. 2. 2022.

 

V případě dotazů můžete využít služby Helpdesk nebo kontaktujte garanta této Výzvy Mgr. Kamilu Dürichovou na emailu kamila.durichova@msmt.cz

 

dne 15.9.2021

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy